Daniil Sychov

Marketing
Data Analytics

Valerii Riverskyi

Programming
IT support